0

Lưu trữ hóa đơn điện tử như thế nào cho đúng quy định?

Lưu trữ hóa đơn điện tử luôn bao gồm ít nhất 2 file luôn đi cùng nhau là file PDF và file XML. Đối với file XML, người dùng cần phải tải iTaxViewer mới nhất để hỗ trợ đọc được nội dung. Việc lưu trữ hóa đơn điện tử phải đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 32/2011/TT-BTC thì để lưu giữ hoá đơn điện tử cần tiến hành như sau:

– Người bán, người mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử để ghi sổ kế toán. Lập báo cáo tài chính phải lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán. Trường hợp hóa đơn điện tử được khởi tạo từ hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử. Thì tổ chức trung gian này cũng phải thực hiện lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn nêu trên (cách lưu trữ hóa đơn điện tử)

lưu trữ hóa đơn điện tử

– Người bán, người mua là đơn vị kế toán và tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin.

Hóa đơn điện tử đã lập được lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu và phải thoả mãn các điều kiện sau:

https://phongthuynhao.edu.vn/tin-tuc/

Thứ nhất: Phản ánh đầy đủ nội dung có thể truy cập và sử dụng được để tham chiếu khi cần thiết;

Thứ hai: Nội dung được lưu trữ trong chính khuôn dạng mà nó được khởi tạo, gửi, nhận hoặc trong khuôn dạng cho phép thể hiện chính xác nội dung hoá đơn điện tử đó;

Thứ ba: Hóa đơn điện tử được lưu trữ theo một cách thức nhất định cho phép xác định nguồn gốc khởi tạo, nơi đến, ngày giờ gửi hoặc nhận hoá đơn điện tử.

Theo quy định của Luật kế toán, các doanh nghiệp cần phải lưu trữ hóa đơn trong thời hạn 10 năm. Chính vì vậy, trong quá trình triển khai sử dụng hóa đơn, các doanh nghiệp cần tránh việc làm thất lạc, hỏng hóc hay cháy hóa đơn, tránh tình trạng bị xử phạt.

Khi sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần phải lựa chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng, đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo việc lưu trữ tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, dễ dàng truy xuất, tìm kiếm, đối chiếu thông tin khi cần thiết,
Với những chia sẻ trên đây, hy vọng doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp đã hiểu hơn về quy định lưu trữ hóa đơn điện tử theo Thông tư 32. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu các quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 và Thông tư 68.

https://phongthuynhao.edu.vn/

Có thể bạn quan tâm:

Thủ tục về nhà mới

Bói nốt ruồi ở cổ

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *